Check a Swift Code

Swift Code ASD doesn't exist in database.Home | Slovenia | Page 1

Browse Swift Code of Countries By Letter


Page 1 : Showing 1 to 73 (73) Branches in Slovenia

Bank / InstitutionCitySwift Code
ABANKA D.D. LJUBLJANAABANSI2X
ARGONOS BORZNO POSREDNIZKA HIZA D.O.O. LJUBLJANAABPHSI21
ADRIATIC SLOVENICA KOPERADSVSI21
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. LJUBLJANABACXSI22
BANKA INTESA SANPAOLO D.D. KOPERBAKOSI2X
BANKA INTESA SANPAOLO D.D. (IBOS CODE)KOPERBAKOSI2XIBO
KD, BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA, D.O.O LJUBLJANABDDOSI21
BKS BANK AG, BANCNA PODRUZNICA LJUBLJANABFKKSI22
MP BPH D.D. LJUBLJANABPHBSI21
BANQUECORP PHYSICAL GOLD D.O.O. LJUBLJANABPHGSI22
BANK OF SLOVENIA LJUBLJANABSLJSI2X
BANK OF SLOVENIA (PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV B2B)LJUBLJANABSLJSI2XB2B
BANK OF SLOVENIA (CCBM)LJUBLJANABSLJSI2XCCB
BANK OF SLOVENIA (PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV CORE)LJUBLJANABSLJSI2XCOR
BANK OF SLOVENIA (TARGET)LJUBLJANABSLJSI2XEUX
BANK OF SLOVENIA (MONEY MARKET AND FOREIGN EXCHANGE ONLY)LJUBLJANABSLJSI2XFNB
BANK OF SLOVENIA LJUBLJANABSLJSI2XIND
BANK OF SLOVENIA (PORAVNAVA SEPA CT)LJUBLJANABSLJSI2XSCT
BROKERJET SPARKASSE-BORZNO POSREDNISKA DRUZBA, D.D. LJUBLJANABSPDSI21
CERTIUS BPH D.O.O. LJUBLJANACEBDSI21
FACTOR BANKA D.D LJUBLJANAFCTBSI2X
KD FUNDS LJUBLJANAFNDDSI21
GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA D.D. KRANJGBDGSI21
GENERALI INSURANCE CO. LJUBLJANAGEIUSI21
GORENJSKA BANKA D.D.,KRANJ KRANJGORESI2X
GRAWE ZAVAROVALNICA D.D. MARIBORGRZASI21
ADDIKO BANK D.D. LJUBLJANAHAABSI22
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA LJUBLJANAHDELSI22
HRANILNICA VIPAVA D.D. VIPAVAHKVISI22
HRANILNICA LON D.D. KRANJHLONSI22
ILIRIKA D.D. LJUBLJANAILIISI21
JASMIN MUHIC VODICEJASMSI21
KAPITALSKA DRUZBA LJUBLJANAKADRSI21
KBM INFOND DZU MARIBORKBIZSI21
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. MARIBORKBMASI2X
CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD LJUBLJANAKDDSSI22
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. MARIBORKREKSI22
BANKA SPARKASSE D.D. LJUBLJANAKSPKSI22
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D LJUBLJANALJBASI2X
MOJA NALOZBA POKOJNINSKA DRURBA MARIBORMNPDSI21
MOJA DELNICA BPH D.D. LJUBLJANAMODPSI21
MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. LJUBLJANAMOZVSI21
NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOZENJA, D.O.O. LJUBLJANANSUPSI21
PAYSERA LT GRADECPAYESI21
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. MARIBORPBSLSI22
PERSPEKTIVA BPD D.D. LJUBLJANAPEBPSI21
PRIMORSKI FINANCNI CENTER INTERFI N D.O.O. KOPERPFCISI21
POTEZA, BROKERAGE FIRM, PLC LJUBLJANAPOBFSI21
ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE , D.D. LJUBLJANAPOPJSI21
PROBANKA D.D MARIBORPROBSI2X
PROBANKA D.D (BRANCH CELJE)CELJEPROBSI2XCEL
PROBANKA D.D KOPERPROBSI2XKOP
PROBANKA D.D (BRANCH KRANJ)KRANJPROBSI2XKRA
PROBANKA D.D LJUBLJANAPROBSI2XLJU
PROBANKA D.D SLOVENJ GRADECPROBSI2XSLG
PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA LJUBLJANAPROZSI21
PUBLIKUM BORZNO POSREDOVANJE,D.D. LJUBLJANAPUBPSI21
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE LJUBLJANARSMFSI21
SBERBANK BANKA D.D. LJUBLJANASABRSI2X
ABANKA D.D. CELJESBCESI2X
SLOVENSKI DRZAVNI HOLDING LJUBLJANASDRHSI21
SID-SLOVENE EXPORT AND DEVELOPMENT BANK INC., LJUBLJANA LJUBLJANASEDJSI21
SID-SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA LJUBLJANASIDRSI22
SKB BANKA D.D LJUBLJANA LJUBLJANASKBASI2X
KD SKLADI D.O.O. LJUBLJANASKOOSI21
DEZELNA BANKA SLOVENIJE D.D. LJUBLJANASZKBSI2X
TRIGLAV DRUZBA ZA LJUBLJANATRDRSI21
VERITAS B.H. D.O.O. MARIBORVERISI21
Zveza Bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom LJUBLJANAVSGKSI22
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE, INC. LJUBLJANAXLJUSI21
ZAVAROVALNICA MARBOR MARBORZAMASI21
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANAZATRSI21
TS ZERON IMPERIAL LTD CELJEZEIMSI21
X
This Website uses cookies. By using our site you agree to our Privacy Policy, Disclaimer and Terms Of Service Agree