Browse Swift Code of Countries By Letter


Page 1 : Showing 1 to 73 (73) Branches in Slovenia

Bank / Institution City Swift Code
ABANKA D.D. LJUBLJANA ABANSI2X
ARGONOS BORZNO POSREDNIZKA HIZA D.O.O. LJUBLJANA ABPHSI21
ADRIATIC SLOVENICA KOPER ADSVSI21
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. LJUBLJANA BACXSI22
BANKA INTESA SANPAOLO D.D. KOPER BAKOSI2X
BANKA INTESA SANPAOLO D.D. (IBOS CODE) KOPER BAKOSI2XIBO
KD, BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA, D.O.O LJUBLJANA BDDOSI21
BKS BANK AG, BANCNA PODRUZNICA LJUBLJANA BFKKSI22
MP BPH D.D. LJUBLJANA BPHBSI21
BANQUECORP PHYSICAL GOLD D.O.O. LJUBLJANA BPHGSI22
BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA BSLJSI2X
BANK OF SLOVENIA (PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV B2B) LJUBLJANA BSLJSI2XB2B
BANK OF SLOVENIA (CCBM) LJUBLJANA BSLJSI2XCCB
BANK OF SLOVENIA (PORAVNAVA STEP2 MPEDD - STORITEV CORE) LJUBLJANA BSLJSI2XCOR
BANK OF SLOVENIA (TARGET) LJUBLJANA BSLJSI2XEUX
BANK OF SLOVENIA (MONEY MARKET AND FOREIGN EXCHANGE ONLY) LJUBLJANA BSLJSI2XFNB
BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA BSLJSI2XIND
BANK OF SLOVENIA (PORAVNAVA SEPA CT) LJUBLJANA BSLJSI2XSCT
BROKERJET SPARKASSE-BORZNO POSREDNISKA DRUZBA, D.D. LJUBLJANA BSPDSI21
CERTIUS BPH D.O.O. LJUBLJANA CEBDSI21
FACTOR BANKA D.D LJUBLJANA FCTBSI2X
KD FUNDS LJUBLJANA FNDDSI21
GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA D.D. KRANJ GBDGSI21
GENERALI INSURANCE CO. LJUBLJANA GEIUSI21
GORENJSKA BANKA D.D.,KRANJ KRANJ GORESI2X
GRAWE ZAVAROVALNICA D.D. MARIBOR GRZASI21
ADDIKO BANK D.D. LJUBLJANA HAABSI22
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA HDELSI22
HRANILNICA VIPAVA D.D. VIPAVA HKVISI22
HRANILNICA LON D.D. KRANJ HLONSI22
ILIRIKA D.D. LJUBLJANA ILIISI21
JASMIN MUHIC VODICE JASMSI21
KAPITALSKA DRUZBA LJUBLJANA KADRSI21
KBM INFOND DZU MARIBOR KBIZSI21
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. MARIBOR KBMASI2X
CENTRAL SECURITIES CLEARING CORPORATION - KDD LJUBLJANA KDDSSI22
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. MARIBOR KREKSI22
BANKA SPARKASSE D.D. LJUBLJANA KSPKSI22
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D LJUBLJANA LJBASI2X
MOJA NALOZBA POKOJNINSKA DRURBA MARIBOR MNPDSI21
MOJA DELNICA BPH D.D. LJUBLJANA MODPSI21
MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. LJUBLJANA MOZVSI21
NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOZENJA, D.O.O. LJUBLJANA NSUPSI21
PAYSERA LT GRADEC PAYESI21
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. MARIBOR PBSLSI22
PERSPEKTIVA BPD D.D. LJUBLJANA PEBPSI21
PRIMORSKI FINANCNI CENTER INTERFI N D.O.O. KOPER PFCISI21
POTEZA, BROKERAGE FIRM, PLC LJUBLJANA POBFSI21
ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE , D.D. LJUBLJANA POPJSI21
PROBANKA D.D MARIBOR PROBSI2X
PROBANKA D.D (BRANCH CELJE) CELJE PROBSI2XCEL
PROBANKA D.D KOPER PROBSI2XKOP
PROBANKA D.D (BRANCH KRANJ) KRANJ PROBSI2XKRA
PROBANKA D.D LJUBLJANA PROBSI2XLJU
PROBANKA D.D SLOVENJ GRADEC PROBSI2XSLG
PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA LJUBLJANA PROZSI21
PUBLIKUM BORZNO POSREDOVANJE,D.D. LJUBLJANA PUBPSI21
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE LJUBLJANA RSMFSI21
SBERBANK BANKA D.D. LJUBLJANA SABRSI2X
ABANKA D.D. CELJE SBCESI2X
SLOVENSKI DRZAVNI HOLDING LJUBLJANA SDRHSI21
SID-SLOVENE EXPORT AND DEVELOPMENT BANK INC., LJUBLJANA LJUBLJANA SEDJSI21
SID-SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA LJUBLJANA SIDRSI22
SKB BANKA D.D LJUBLJANA LJUBLJANA SKBASI2X
KD SKLADI D.O.O. LJUBLJANA SKOOSI21
DEZELNA BANKA SLOVENIJE D.D. LJUBLJANA SZKBSI2X
TRIGLAV DRUZBA ZA LJUBLJANA TRDRSI21
VERITAS B.H. D.O.O. MARIBOR VERISI21
Zveza Bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom LJUBLJANA VSGKSI22
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE, INC. LJUBLJANA XLJUSI21
ZAVAROVALNICA MARBOR MARBOR ZAMASI21
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. LJUBLJANA ZATRSI21
TS ZERON IMPERIAL LTD CELJE ZEIMSI21